Impregnacja drewna.

Impregnacja polega na zabezpieczeniu drewna przed zagrożeniami zewnętrznymi za pomocą środków chemicznych (impregnatu), który jest wprowadzany we włókna drewna. Impregnować drewno można na różne sposoby - powierzchniowo, zanurzeniowo lub ciśnieniowo. Drewno zabezpieczone właściwie, czyli stosownie do potencjalnych zagrożeń, jest materiałem praktycznie niezniszczalnym. Jednak niezabezpieczone, bądź zabezpieczone niewłaściwie, stanie się obiektem ataku insektów, grzybów lub bakterii.